Wyloguj

Najbliższa powtórka już za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

ONLINE

TURBO
MATURA

Najpopularniejszy projekt maturalny w Polsce! 
W trakcie 5-godzinnej powtórki z najlepszymi nauczycielami i egzaminatorami CKE przygotujesz się do matury 2024!

Sponsor Główny:

TURBO MATURA🚀

5 godzin TURBO powtórki!

W czasie trwania zajęć powtórzysz najważniejsze zagadnienia maturalne oraz rozwiążesz najczęściej występujące zadania.

30 000 uczestników

W ubiegłym roku z naszych powtórek skorzystało 30 000 uczniów!
Średnia ocen zajęć wynosiła 9,7/10!

Najlepsi nauczyciele w Polsce

Pięciogodzinne wykłady prowadzone są przez najlepszych nauczycieli w Polsce, eduinfluencerów, a także egzaminatorów.

Poprawiamy wyniki matur nawet o 30%!

Usystematyzowanie wiedzy i powtórzenie najważniejszych zagadnień są najlepszym co możesz zrobić tuż przed maturą.

100% gwarancja satysfakcji!

Jeśli Turbo Weekend nie spełni Twoich oczekiwań - przed końcem zajęć możesz zwrócić się do nas o zwrot środków.

Bilety

🚀 Wybierz przedmioty i spełnij maturalne marzenia!

CENA WZRASTA

Kup teraz, by zdobyć bilety taniej!

199zł 99zł

WIELOSZTUKI

Kup więcej, by oszczędzić!

Trzeci bilet GRATIS

Przedmioty podstawowe:

Wtorek

13:00 - 18:30

23 kwietnia

Paulina Miś

Liczba miejsc: 0 / 300

Otrzymujesz natychmiastowo dostęp do nagrania z ostatniej
Turbo Matury (marzec 2024) oraz bilet na wybrane zajęcia na żywo.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.

Środa

13:00 - 18:30

24 kwietnia

Patrycja Grzybek

Liczba miejsc: 2 / 300

Otrzymujesz natychmiastowo dostęp do nagrania z ostatniej
Turbo Matury (marzec 2024) oraz bilet na wybrane zajęcia na żywo.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.

Czwartek

8:30 - 14:00

2 maja

Kasia Włodkowska

Liczba miejsc: / 300

Otrzymujesz natychmiastowo dostęp do nagrania z ostatniej
Turbo Matury (marzec 2024) oraz bilet na wybrane zajęcia na żywo.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.

Piątek

8:30 - 14:00

3 maja

Monika i Asia

Liczba miejsc: / 300

Otrzymujesz natychmiastowo dostęp do nagrania z ostatniej
Turbo Matury (marzec 2024) oraz bilet na wybrane zajęcia na żywo.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.

Sobota

8:30 - 14:00

4 maja

Arkadiusz Lotek

Liczba miejsc: 13 / 300

Otrzymujesz natychmiastowo dostęp do nagrania z ostatniej
Turbo Matury (marzec 2024) oraz bilet na wybrane zajęcia na żywo.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.

Przedmioty rozszerzone:

Środa

13:00 - 18:30

24 kwietnia

Marta Czarnecka i Filip Stanek

Liczba miejsc: 110 / 300

Otrzymujesz natychmiastowo dostęp do nagrania z ostatniej
Turbo Matury (marzec 2024) oraz bilet na wybrane zajęcia na żywo.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.

Czwartek

13:00 - 18:30

25 kwietnia

Liczba miejsc: 69 / 300

Otrzymujesz natychmiastowo dostęp do nagrania z ostatniej
Turbo Matury (marzec 2024) oraz bilet na wybrane zajęcia na żywo.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.

Piątek

14:30 - 20:00

1 maja

Liczba miejsc: / 300

Otrzymujesz natychmiastowo dostęp do nagrania z ostatniej
Turbo Matury (marzec 2024) oraz bilet na wybrane zajęcia na żywo.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.

Czwartek

14:30 - 20:00

2 maja

Liczba miejsc: 62 / 300

Otrzymujesz natychmiastowo dostęp do nagrania z ostatniej
Turbo Matury (marzec 2024) oraz bilet na wybrane zajęcia na żywo.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.

Piątek

14:30 - 20:00

3 maja

Liczba miejsc: 70 / 300

Otrzymujesz natychmiastowo dostęp do nagrania z ostatniej
Turbo Matury (marzec 2024) oraz bilet na wybrane zajęcia na żywo.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.

Sobota

14:30 - 20:00

4 maja

Małgorzata Dworzyńska

Liczba miejsc: 62 / 300

Otrzymujesz natychmiastowo dostęp do nagrania z ostatniej
Turbo Matury (marzec 2024) oraz bilet na wybrane zajęcia na żywo.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.

Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.

MEGA PROMOCJA!

TURBO PAKIET

Odblokuj WSZYSTKIE nagrania Turbo Matury w rekordowo niskiej cenie! 
W trakcie 5-godzinnej powtórki z najlepszymi nauczycielami i egzaminatorami CKE przygotujesz się do matury 2024!

Zakres materiału na powtórkę

Całość opracowana przez egzaminatorów maturalnych zgodnie z wymaganiami CKE.

 • Omówienie wszystkich epok literackich: antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność
 • Powtórka lektur obowiązujących w całości na poziomie podstawowym z języka polskiego
 • Motywy literackie i konteksty na maturę 2024
 • Test historycznoliteracki
 • Język polski w użyciu + notatka syntetyzująca
 • Wypowiedź argumentacyjna na 100%
 • Strategie i porady na maturę 2024
 • Liczby rzeczywiste (potęgi, pierwiastki, logarytmy, procenty)
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania i nierówności
 • Układy równań
 • Funkcje
 • Ciągi
 • Trygonometria
 • Planimetria
 • Geometria analityczna
 • Stereometria
 • Kombinatoryka
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • Zadania z optymalizacji
 • Tipy egzaminacyjne i wzory, których nie znajdziesz w karcie
 • Wskazówki, gdzie najczęściej popełniane są błędy maturalne
  Pewniaki maturalne z matematyki na maturę 2024
 • Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple
 • Omówienie najważniejszych części mowy w języku angielskim
 • Mowa zależna
 • Strona bierna
 • Question tags
 • Pytania pośrednie
 • Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
 • Konstrukcja wish / had better
 • Tryby warunkowe 0, I, II, III
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów: człowiek, dom , szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo
 • Wypowiedź pisemna – e-mail, list, wiadomość na 100%
 • Podejście do zadań na słuchanie i czytanie
 • Strategie i porady od egzaminatorek na maturę 2024
 • Konstrukcja wypowiedzi ustnej 
 • Podejście do pytań jawnych
 • Przykładowe pytania niejawne
 • Nauka wypowiedzi monologowej i przygotowania do niej 
 • Przygotowanie do rozmowy z komisją egzaminacyjną 
 • Praca na różnych przykładowych zestawach zadań 
 •  
 • Omówienie wszystkich lektur i fragmentów utworów wymaganych na maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
 • Omówienie wszystkich epok literackich: antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność
 • Motywy literackie i konteksty na maturę 2024
 • Strategie i porady na rozszerzony język polski
 • Wypracowanie na poziomie rozszerzonym – kompetencje literackie i kulturowe, kompozycja i język wypowiedzi oraz przykładowe wypracowania
 • Zagadnienia językowe i teoretycznoliterackie
 • Liczby i algebra
 • Wartość bezwzględna
 • Funkcja kwadratowa
 • Funkcja wymierna
 • Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
 • Wielomiany
 • Trygonometria
 • Ciągi
 • Planimetria
 • Dowodzenie
 • Geometria analityczna
 • Stereometria
 • Optymalizacja i rachunek różniczkowy (granice i pochodne)
 • Kombinatoryka i prawdopodobieństwo
 • Tipy egzaminacyjne i wzory, których nie znajdziesz w karcie
 • Najczęściej popełniane błędy maturalne
 • Podejście i porady na zadania egzaminacyjne na poziomie rozszerzony
 • Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect
 • Omówienie najważniejszych części mowy w języku angielskim
 • Mowa zależna
 • Czasowniki modalne
 • Strona bierna
 • Question tags
 • Pytania pośrednie
 • Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
 • Konstrukcje wyrażające życzenie, preferencje lub przypuszczenie: wish, had better, would rather, it’s time, if only
 • Tryby warunkowe 0, I, II, III
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów: człowiek, dom , szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo
 • Najtrudniejsze zadania na maturze z języka angielskiego
 • Wypowiedź pisemna – list formalny, rozprawka, artykuł na 100%
 • Podejście do zadań na słuchanie i czytanie
 • Strategie i porady od egzaminatorek na maturę 2024
 • Biologia komórki
 • Oddychanie komórkowe i fotosynteza
 • Fizjologia roślin
 • Anatomia i fizjologii człowieka
 • Genetyka
 • Biotechnologia
 • Ekologia
 • Najważniejsze zagadnienia maturalne z powyższych działów
 • Zadania egzaminacyjne i metody jak je rozwiązywać
 • Najczęściej popełniane błędy maturalne
 • Porady i tipy maturalne z biologii
 • Budowa atomu
 • Wiązania chemiczne
 • Reakcje utleniania i redukcji
 • Równowaga chemiczna, odczyn pH, miareczkowanie
 • Kinetyka reakcji chemicznych
 • Zadania obliczeniowe w chemii nieorganicznej
 • Przegląd związków organicznych “od alkanów do amidów”
 • Reakcje charakterystyczne w chemii organicznej
 • Rozwiązywanie zadań w chemii organicznej
 • Strategie i porady na maturę 2024
 • Podejście do zadań egzaminacyjnych
 • Zadania dotyczące wykorzystania mapy szczegółowej
 • Ziemia we Wszechświecie
 • Atmosfera
 • Hydrosfera
 • Procesy egzogeniczne
 • Procesy endogeniczne
 • Pedosfera i biosfera
 • Człowiek a środowisko geograficzne
 • Przemiany struktur demograficznych i społecznych
 • Gospodarka światowa
 • Rolnictwo
 • Przemysł
 • Usługi
 • Geografia Polski
 • Strategie i porady na maturę 2024
 • Kinematyka
 • Dynamika
 • Bryła sztywna
 • Ruch drgający
 • Fale mechaniczne
 • Hydrostatyka
 • Termodynamika
 • Grawitacja i astronomia
 • Elektrostatyka
 • Prąd stały
 • Magnetyzm
 • Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
 • Prąd przemienny
 • Fale elektromagnetyczne
 • Optyka
 • Fizyka atomowa
 • Fizyka kwantowa
 • Fizyka jądrowa
 • Fizyka relatywistyczna
 • Porady i tipy maturalne z fizyki

Nauczyciel: Dariusz Martynowicz

Otrzymasz natychmiastowy dostęp do nagrania z 5,5 godzinnych zajęć Turbo Matury.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.
Drugie nagranie -30% lub trzecie za 1zł.

Nauczyciel: Arkadiusz Lotek

Otrzymasz natychmiastowy dostęp do nagrania z 5,5 godzinnych zajęć Turbo Matury.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.
Drugie nagranie -30% lub trzecie za 1zł.

Nauczyciel: Monika i Asia

Otrzymasz natychmiastowy dostęp do nagrania z 5,5 godzinnych zajęć Turbo Matury.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.
Drugie nagranie -30% lub trzecie za 1zł.

Nauczyciel: Kasia Dammicco

Otrzymasz natychmiastowy dostęp do nagrania z 5,5 godzinnych zajęć Turbo Matury.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.
Drugie nagranie -30% lub trzecie za 1zł.

Nauczyciel: Arkadiusz Lotek

Otrzymasz natychmiastowy dostęp do nagrania z 5,5 godzinnych zajęć Turbo Matury.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.
Drugie nagranie -30% lub trzecie za 1zł.

Nauczyciel: Monika i Asia

Otrzymasz natychmiastowy dostęp do nagrania z 5,5 godzinnych zajęć Turbo Matury.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.
Drugie nagranie -30% lub trzecie za 1zł.

Nauczyciel: Jakub Stanek

Otrzymasz natychmiastowy dostęp do nagrania z 5,5 godzinnych zajęć Turbo Matury.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.
Drugie nagranie -30% lub trzecie za 1zł.

Nauczyciel: Małgorzata Dworzyńska

Otrzymasz natychmiastowy dostęp do nagrania z 5,5 godzinnych zajęć Turbo Matury.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.
Drugie nagranie -30% lub trzecie za 1zł.

Nauczyciel: Marta Czarnecka i Filip Stanek

Otrzymasz natychmiastowy dostęp do nagrania z 5,5 godzinnych zajęć Turbo Matury.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.
Drugie nagranie -30% lub trzecie za 1zł.

Nauczyciel: Agnieszka Dołęga

Otrzymasz natychmiastowy dostęp do nagrania z 5,5 godzinnych zajęć Turbo Matury.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.
Drugie nagranie -30% lub trzecie za 1zł.

Nauczyciel: Kasia Włodkowska

Otrzymasz natychmiastowy dostęp do nagrania z 5,5 godzinnych zajęć Turbo Matury.
Nagranie będzie dostępne do 31 maja 2024r.
Drugie nagranie -30% lub trzecie za 1zł.

Matematyka

Paulina Miś

Matematyczka z wieloletnim doświadczeniem, edu-influencerka i autorka książek. W sieci znana jako Paulina od Matematyki. Założycielka kanału na YouTube, na którym ma ponad 75 000 subskrybentów. Kilkukrotnie nagrodzona Złotym Orłem Edukacji w ogólnopolskim plebiscycie. Za jej sprawą i podejściem do przekazywania wiedzy, setki osób pokochało matematykę i osiągnęło wymarzony wynik na egzaminie.

Język polski

Patrycja Grzybek

Polonistka z 18-letnim doświadczeniem, która swoją pasją do języka potrafi zarazić wszystkich maturzystów. Prowadząca największe maturalne live w Polsce. W jej zajęciach bierze udział tysiące osób, które następnie zdają maturę na wysokim poziomie. Wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za sprawą jej wybitnych osiągnięć. 

Język polski

Katarzyna Włodkowska

Egzaminatorka maturalna, doradczyni metodyczna języka polskiego, członkini grupy Superbelfrzy RP, certyfikowana trenerka oświaty, nauczycielka języka polskiego i edukacji medialnej, koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych. W internecie działa zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli jako Facetka od polaka. Autorka lekcji dla grupy TVN Discovery. Wyróżniona w konkursie “Wielkopolski Nauczyciel Roku”, w 2018 roku znalazła się w gronie 13 najlepszych nauczycieli w Polsce.

Język angielski

Monika Kulikowska

Egzaminatorka języka angielskiego i znana edu-influencerka. W internecie znana pod marką High School Exam. Na TikToku pokazuje uczniom tricki i porady na egzamin z języka angielskiego. Absolwentka lingwistyki stosowanej na UW. Organizatorka projektów międzynarodowych, tłumaczka i nauczycielka, która zamienia marzenia uczniów w sukces! 

Matematyka

Arkadiusz Lotek

Egzaminator, nazywany także przez uczniów prorokiem maturalnym. W ubiegłych latach przewidział 90% typów zadań, które później realnie pojawiły się na maturze. Za swoje osiągnięcia otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz tytuł Nauczyciel na Medal. Wraz z Maturalnymi, prowadzi największe matematyczne live na Facebooku, które na żywo ogląda ponad 25 000 maturzystów! 

Chemia

Filip Stanek

Doktor chemii specjalizujący się w chemii organicznej. Założyciel marki Naukowców Dwóch. Wykształcony nauczyciel i wieloletni korepetytor, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych! Skutecznie przygotował już setki uczniów, którzy dostali się na wymarzone studia. W trakcie prowadzonych przez niego lekcji, dzieli się zdobytą wiedzą i pokazuje sztuczki, dzięki którym uczeń potrafi rozwiązywać zadania w krótszym czasie.

Biologia

Jakub Stanek

Wieloletni nauczyciel biologii, biotechnolog, tutor oraz założyciel marki korepetytorskiej Naukowców Dwóch. Od ponad 10 lat Jakub zaraża swoich uczniów fascynacją do przedmiotu i pomaga im sięgać po wymarzony wynik na maturze. Uczy biologii w jednej z krakowskich szkół jedną z najlepszych metod edukacyjnych na świecie – Montessori. 

Język polski

Katarzyna Dammicco

Egzaminatorka, nauczycielka i niepodważalna ekspertka języka polskiego. Każdego dnia pomaga uczniom w zagwozdkach językowych poprzez media społecznościowe jako Trudny Język Polski. Prowadząca program telewizyjnyA to polski właśnie, w którym wyjaśnia zawiłości polszczyzny. Ulubiona nauczycielka uczniów, za sprawą jej przystępnego tłumaczenia i zabawnych porównań.

Geografia

Małgorzata Dworzyńska

Nauczycielka geografii z wieloletnim doświadczeniem. Swoją wiedzą i humorem szkolnym dzieli się z innymi na TikToku pod nazwą Gosia z Gegry. Przygotowała masę uczniów do olimpiad geograficznych z ogromnymi sukcesami. Jej tricki na maturę z geografii pozwalają zdobyć dodatkowe punkty na egzaminie. 

Język polski

Dariusz Martynowicz

Nauczyciel Roku 2021. Certyfikowany egzaminator CKE, którego specjalizacja to wypowiedź argumentacyjna. Z jego porad maturalnych skorzystało już tysiące uczniów, a to za sprawą doskonałych tricków egzaminacyjnych i skutecznych wskazówek. Szkoleniowiec nauczycieli, edukator uczniów, dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli.

Język angielski

Joanna Orlik

Egzaminatorka języka angielskiego i znana edu-influencerka. W internecie znana pod marką High School Exam. Na TikToku pokazuje uczniom tricki i porady na egzamin z języka angielskiego. Od ponad 20 lat przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego, egzaminów Cambridge English i olimpiad. Fakt, że od kilkunastu lat jest egzaminatorką pozwolił jej dobrze zrozumieć maturę i skutecznie przygotować do niej tysiące uczniów.

Fizyka

Agnieszka Dołęga

Doktor fizyki Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Autorka marki Fizyka, którą zrozumiesz. Wspiera uczniów w przygotowaniach do matury z fizyki na YouTubie, Instagramie oraz Facebooku. Jej kursanci osiągają wymarzone wyniki i dostają się na najlepsze studia w Polsce. Autorka kursów z fizyki i prowadząca live maturalne.