Wyloguj

Kurs wideo

Język angielski

Matura z angielskiego sprawia trudności? A może pragniesz osiągnąć znakomity wynik, opanować całą gramatykę, słownictwo oraz pisanie i słuchanie? Ukończenie tego kursu pozwoli Ci napisać maturę z sukcesem!

samolot v
dot-plan-1 1
puchar

499,00 zł

499,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 349,00 zł

samolot v
dot-plan-1 1
puchar
Informacje o kursie

Szczegółowe informacje

Każda lekcja to must have wiedzy aby zdobyć wysoki wynik na maturze, przedstawione w ciekawy i treściwy sposób! Jeśli chodzi o atmosferę – to stworzymy przestrzeń, w której będzie luźno, miło i przyjemnie – bo przecież wiemy, że w taki sposób lubisz uczyć się najbardziej.
Ten kurs wideo obejmuje:

Lekcje możesz przewijać, zatrzymywać i ponownie odtwarzać. Dzięki temu masz pewność, że nic Ci nie umknie, a tempo nauki dopasujesz do siebie.

Dostęp do kursu aż do 31 maja 2024 r.
Chcesz mieć dostęp do kursu dłużej? Nie ma problemu! Na kolejny rok (czyli do matury 2025) możesz przedłużyć kurs za 150 zł, dlatego nie musisz się obawiać i możesz przygotowywać się już teraz!

Dlaczego warto?

Dlaczego warto kupić kurs wideo z angielskiego?

Spis zagadnień

Wszystko czego potrzebujesz ułożone w konkretny plan!

1.1. Gramatyka  wstęp

2.1. Czasowniki posiłkowe

2.2. Jak wyrazić obowiązek i zakaz: (must vs. have to)?

2.3.  Jak wyrazić prawdopodobieństwo?

2.4. Jak udzielać rad?

2.5. Jak prosić o pozwolenie?

2.6. Ćwiczenia – czasownik

2.7. Imiesłów czynny i bierny

2.8. Phrasal verbs

3.1. Present Simple

3.2. Present Continuous

3.3. Present Perfect

3.4. Present Perfect Continuous

3.5. Ćwiczenia – czasy teraźniejsze

3.6. Past Simple

3.7. Past Continuous

3.8. Past Perfect

3.9. Past Simple vs. used to

3.10. Past Simple vs. Present Perfect

3.11. Ćwiczenia – czasy przeszłe

3.12. Future Simple vs. going to / future time clauses

3.13. Future Continuous

3.14. Inne sposoby wyrażania przyszłości

3.15. Ćwiczenia – czasy przyszłe

3.16. Ćwiczenia wszystkie czasy

4.1. Policzalne vs. niepoliczalne

4.2. Liczba pojedyncza vs. mnoga

4.3. Forma dzierżawcza i rzeczowniki złożone

4.4. Ćwiczenia – rzeczownik

5.1. Przedimek nieokreślony

5.2. Określony i brak przedimka

5.3. Ćwiczenia – przedimki 

6.1. Stopniowanie

6.2. Przydatne konstrukcje (so/ such /enough) look

6.3. Jak stosować przymiotniki w praktyce?

7.1. Przysłówek 

8.1. Zaimki osobowe, zwrotne i nieokreślone 

8.2. Zaimki wskazujące i inne niezbędne zaimki na maturze 

 8.3. Ćwiczenia – zaimki 

9.1. Liczebniki

10.1 Przyimki miejsca i czasu

10.2. Wyrażenia przyimkowe

10.3. Ćwiczenia – przyimki 

11.1. Forma kauzatywna – have sth done

12.1. Zdania rozkazujące i wykrzyknikowe

12.2. Zdania z podmiotem it & there

12.3. Zdania definiujące i niedefiniujące

12.4. Cel /przyczyna /skutek  / sposób

13.1. Strona bierna podstawowe informacje

13.2. Strona bierna dodatkowe informacje

13.3. Ćwiczenia – strona bierna

14.1. Question tags – doczepki pytaniowe

15.1. Pytania pośrednie

16.1. Zdania twierdzące

16.2. Pytania i rozkazy

16.3. Ćwiczenia – mowa zależna

17.1. Zdania warunkowe cz. 1

17.2. Zdania warunkowe cz. 2

17.3. Zdania warunkowe cz. 3

17.4. Ćwiczenia – zdania warunkowe

18.1. Zdania wyrażające życzenia czyli “I wish” “I’d rather”

18.2. Ćwiczenia

19.1. Konstrukcje gerundialne – gerund 

19.2. Konstrukcje bezokolicznikowe – infinitive and bare infinitive

19.3. Ćwiczenia

20.1. Wstęp do Use of English
 
20.2. Parafraza
 
20.3. Uzupełnianie luk (zadania otwarte)
 
20.4. Uzupełnianie luk (zadania zamknięte)
 
20.5. Tłumaczenie fragmentów zdań
 
20.6. Sety leksykalne
 
20.7. Słowotwórstwo

21.1. Listening & reading – zadania otwarte cz.1

21.2. Listening & reading – zadania otwarte cz.2

22.1. E-mail i wpis na blogu – podstawowe informacje

22.2. Analiza przykładu

23.1. Matura ustna  – rozmowa wstępna

23.2. Matura ustna  – zadanie 1

23.3. Matura ustna  – zadanie 2

23.4. Matur ustna  – zadanie 3

24.1. Wstęp do słownictwa

24.2. Człowiek

24.3. Dom

24.4.Edukacja

24.5. Praca

24.6. Życie prywatne

24.7. Żywienie

24.8. Zakupy i usługi

24.9. Podróżowanie i turystyka

24.10. Kultura

24.11. Sport

24.12. Zdrowie

24.13. Nauka i technika

24.14. Świat przyrody

24.15. Państwo i społeczeństwo

Prowadzący

Eksperci, którzy przygotowali do matury tysiące osób!

Monika Kulikowska

Język angielski

Joanna Orlik

Język angielski

Autorzy

Osoby, które przyczyniły się do powstania kursu:

Prowadzący:
Joanna Orlik
Monika Kulikowska

Koordynator kursu:
Monika Saj


Produkcja: 
Maturalni.com
Sebastian Peret
Monika Saj
Izabela Peret
Wiktoria Noga
Nataniel Brożnowicz

Kamera i montaż:
Creadd
Kamil Cichoń
Igor Furman

Grafika:
Karolina Bielecka


Odtwórz wideo

+2896 uczniów

499,00 zł

499,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 349,00 zł

Opinie

Zobacz co mówią nasi uczniowie

Moja mama wydała na moje korepetycję kilka tysięcy złotych. Gdyby się dowiedziała, że Wasz kurs za 300 zł dał mi więcej niż te wszystkie korki, to by się chyba załamała.

Monika

Z próbnej z biologii miałem 13%, a maturę w maju napisałem na 74%. Korzystałem tylko z Waszych materiałów, więc pomogliście mi wykręcić 5x wynik na maturze!

Julia

Dzięki Wam zdałem maturę z matematyki, mimo, że nie wierzyli we mnie ani rodzice, ani nauczyciele, ani koledzy z klasy. Dziękuję Wam, jesteście WIELCY.

Tomek

Jeśli chodzi o mój odbiór kursu to mogę dać mocne 20/10. Naprawdę przerósł moje oczekiwania.

Dominika

Zobacz inne kursy wideo

Zobacz wszystkie

499,00 zł

499,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 349,00 zł

Język angielski

Monika Kulikowska

Egzaminatorka języka angielskiego i znana edu-influencerka. W internecie znana pod marką High School Exam. Na TikToku pokazuje uczniom tricki i porady na egzamin z języka angielskiego. Absolwentka lingwistyki stosowanej na UW. Organizatorka projektów międzynarodowych, tłumaczka i nauczycielka, która zamienia marzenia uczniów w sukces! 

Język angielski

Joanna Orlik

Egzaminatorka języka angielskiego i znana edu-influencerka. W internecie znana pod marką High School Exam. Na TikToku pokazuje uczniom tricki i porady na egzamin z języka angielskiego. Od ponad 20 lat przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego, egzaminów Cambridge English i olimpiad. Fakt, że od kilkunastu lat jest egzaminatorką pozwolił jej dobrze zrozumieć maturę i skutecznie przygotować do niej tysiące uczniów.