Wyloguj

Kurs wideo

Język angielski - E8

Marzysz o osiągnięciu świetnych wyników i  opanowaniu wszystkich zagadnień z języka angielskiego?  A może pragniesz osiągnąć znakomity wynik, ogarnąć całą gramatykę, słownictwo oraz pisanie i słuchanie?  Ten kurs pomoże Ci osiągnąć sukces na egzaminie ósmoklasisty!

samolot v
dot-plan-1 1
puchar

499,00 zł

499,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 349,00 zł

samolot v
dot-plan-1 1
puchar
Informacje o kursie

Szczegółowe informacje

Każda lekcja to niezbędna wiedza, aby osiągnąć doskonałe wyniki na egzaminie ósmoklasisty, prezentowana w ciekawy i zrozumiały sposób! Wszystko przygotowane i ułożone tak, aby nauka stałą się dla Ciebie przyjemnością!

Ten kurs wideo obejmuje:

Lekcje możesz przewijać, zatrzymywać i ponownie odtwarzać. Dzięki temu masz pewność, że nic Ci nie umknie, a tempo nauki dostosujesz do siebie.

Dostęp do kursu aż do 31 maja 2024 r.
Chcesz mieć dostęp do kursu dłużej? Nie ma problemu! Na kolejny rok (czyli do E8 2025) możesz przedłużyć kurs za 200 zł, dlatego nie musisz się obawiać i możesz przygotowywać się już teraz!

Dlaczego warto?

Dlaczego warto kupić kurs wideo z angielskiego?

Spis zagadnień

Wszystko czego potrzebujesz ułożone w konkretny plan!

1.1. Operatory vs czasowniki posiłkowe, np. be, do

1.2. Formy osobowe czasowników – czy trzeba je odmieniać

1.3. Question tags

1.4. Czasowniki modalne – jak wyrażać obowiązek, brak obowiązku i zakaz

1.5. Czasowniki modalne – jak wyrażać prawdopodobieństwo

1.6. Czasowniki modalne – jak udzielać rad

1.7. Czasowniki modalne – jak pytać o pozwolenie i mówić o umiejętnościach

1.8. Czasowniki modalne – ćwiczenia

1.9. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!

1.10. Czasowniki wyrażające stany

1.11. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for

1.12. Czasowniki złożone ćwiczenia

1.13. Konstrukcja „would like to”, np. I would like to meet him

1.14. Czasownik have / have got

2.1. Present Simple

2.2. Present Continuous

2.3 Present Simple vs Present Continuous

2.4. Present Perfect

2.5. Wszystkie czasy teraźniejsze

2.6. Past Simple

2.7. Czasowniki regularne i nieregularne

2.8. Konstrukcja USED TO

2.9. Past Simple vs Present Perfect

2.10. Past Continuous

2.11. Past Perfect

2.12. Wszystkie czasy przeszłe

2.13. Future Simple i konstrukcja to be going to

2.14. Wszystkie czasy – ćwiczenia

2.15. Inne konstrukcje wyrażające przyszłosc

3.1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money

3.2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women

3.3 Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes

3.4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law

3.5. Rzeczownik – ćwiczenia

4.1. Przedimek nieokreślony

4.2. Przedimek określony i przedimek zerowy

4.3. Przedimek – ćwiczenia

5.1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym

5.2. Użycie so, such, how i what z przymiotnikami

5.3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our

5.4. Przymiotnik – ćwiczenia

6.1. Stopniowanie regularne i nieregularne

6.2. Przysłówki too i enough

6.3. Miejsce przysłówka w zdaniu

6.4. Przysłówek – ćwiczenia

7.1. Zaimki osobowe, dzierżawcze

7.2. Zaimki wskazujące i nieokreślone

7.3. Pozostałe zaimki (neither/either another/other/ the other each other/one another)

7.4. Zaimek – ćwiczenia

8.1. Liczebniki główne i porządkowe

9.1. Przyimki miejsca, czasu, sposobu

9.2. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in

9.3. Przyimek – ćwiczenia

10.1. Spójniki – jak wyrażać cel

11. 1. Zdania z podmiotem it i there

11.2. Strona bierna

11.3 Strona bierna ćwiczenia

11.4. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where he is staying?

11.5. Mowa zależna – zdania twierdzące

11.6. Mowa zależna – pytania i rozkazy

11.7. Mowa zależna ćwiczenia

11.8. Zdania definjujące i niedefinjujące

12.1. Tryb 0

12.2. Tryb I

12.3. Tryb II

12.4. Tryby warunkowe – ćwiczenia

13.1. Konstrukcje bezokolicznikowe

13.2 Konstrukcje gerundialne

13.3. Pozostałe konstrukcje – ćwiczenia

14.1. Człowiek – najważniejsze słownictwo

14.2. Człowiek – ćwiczenia

14.3. Dom – najważniejsze słownictwo

14.4. Dom – ćwiczenia

14.5. Życie prywatne – najważniejsze słownictwo

14.6. Życie prywatne – ćwiczenia

14.7. Edukacja – najważniejsze słownictwo

14.8. Edukacja – ćwiczenia

14.9. Świat przyrody – najważniejsze słownictwo

14.10. Świat przyrody – ćwiczenia

14.11. Podróżowanie i turystyka – najważniejsze słownictwo

14.12. Podróżowanie i turystyka – ćwiczenia

14.13. Żywienie – najważniejsze słownictwo

14.14. Żywienie – ćwiczenia

14.15. Zdrowie – najważniejsze słownictwo

14.16. Zdrowie – ćwiczenia

14.17. Nauka i technika – najważniejsze słownictwo

14.18. Nauka i technika – ćwiczenia

14.19. Sport – najważniejsze słownictwo

14.20. Sport – ćwiczenia

14.21. Praca – najważniejsze słownictwo

14.22. Praca – ćwiczenia

14.23. Zakupy i usługi – najważniejsze słownictwo

14.24.Zakupy i usługi – ćwiczenia

14.25. Kultura – najważniejsze słownictwo

14.26. Kultura – ćwiczenia

14.27. Życie społeczne – najważniejsze słownictwo

14.28. Życie społeczne – ćwiczenia

15.1. Słuchanie

15.2. Czytanie

15.3. Pisanie cz. 1

15.4. Pisanie cz. 2

15.5. Znajomość funkcji językowych – dialogi

15.6. Znajomość funkcji językowych – parafraza

15.7. Znajomość funkcji językowych – test abc

15.8. Znajomość funkcji językowych – gramatykalizacja

15.9. Znajomość funkcji językowych – test luk

15.10. Znajomość funkcji językowych – dialogi i reakcje

15.11. Znajomość funkcji językowych – tłumaczenie

16.1. Rozwiązywanie arkusza

16.2. Porady od Moniki i Asi

Prowadzący

Eksperci, którzy przygotowali do egzaminu tysiące osób!

Monika Kulikowska

Język angielski

Joanna Orlik

Język angielski

Autorzy

Osoby, które przyczyniły się do powstania kursu:

Prowadzący:
Joanna Orlik
Monika Kulikowska

Koordynator kursu:
Wiktoria Noga

Produkcja: 
Maturalni.com
Sebastian Peret
Monika Saj
Izabela Peret
Wiktoria Noga
Nataniel Brożnowicz

Kamera i montaż:
Creadd
Kamil Cichoń
Igor Furman

Grafika:
Karolina Bielecka


Odtwórz wideo

+717 uczniów

499,00 zł

499,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 499,00 zł

Opinie

Zobacz co mówią nasi uczniowie

Moja mama wydała na moje korepetycję kilka tysięcy złotych. Gdyby się dowiedziała, że Wasz kurs za 300 zł dał mi więcej niż te wszystkie korki, to by się chyba załamała.

Monika

Z próbnej z biologii miałem 13%, a maturę w maju napisałem na 74%. Korzystałem tylko z Waszych materiałów, więc pomogliście mi wykręcić 5x wynik na maturze!

Julia

Dzięki Wam zdałem maturę z matematyki, mimo, że nie wierzyli we mnie ani rodzice, ani nauczyciele, ani koledzy z klasy. Dziękuję Wam, jesteście WIELCY.

Tomek

Jeśli chodzi o mój odbiór kursu to mogę dać mocne 20/10. Naprawdę przerósł moje oczekiwania.

Łukasz

499,00 zł

499,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 349,00 zł

Język angielski

Monika Kulikowska

Egzaminatorka języka angielskiego i znana edu-influencerka. W internecie znana pod marką High School Exam. Na TikToku pokazuje uczniom tricki i porady na egzamin z języka angielskiego. Absolwentka lingwistyki stosowanej na UW. Organizatorka projektów międzynarodowych, tłumaczka i nauczycielka, która zamienia marzenia uczniów w sukces! 

Język angielski

Joanna Orlik

Egzaminatorka języka angielskiego i znana edu-influencerka. W internecie znana pod marką High School Exam. Na TikToku pokazuje uczniom tricki i porady na egzamin z języka angielskiego. Od ponad 20 lat przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego, egzaminów Cambridge English i olimpiad. Fakt, że od kilkunastu lat jest egzaminatorką pozwolił jej dobrze zrozumieć maturę i skutecznie przygotować do niej tysiące uczniów.