Wyloguj

Kurs wideo

Biologia

Marzysz o studiach medycznych? Jesteś we właściwym miejscu!
Zmierzymy się ze wszystkimi zagadnieniami, które mogą pojawić się na egzaminie. Ukończenie naszego kursu pozwoli Ci zgarnąć +90%.

samolot v
dot-plan-1 1
puchar

699,00 zł

699,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 499,00 zł

samolot v
dot-plan-1 1
puchar
Informacje o kursie

Szczegółowe informacje

Każda lekcja to must have wiedzy aby zdobyć wysoki wynik na maturze, przedstawione w ciekawy i treściwy sposób! Jeśli chodzi o atmosferę – to stworzymy przestrzeń, w której będzie luźno, miło i przyjemnie – bo przecież wiemy, że w taki sposób lubisz uczyć się najbardziej.
Ten kurs wideo obejmuje:

Lekcje możesz przewijać, zatrzymywać i ponownie odtwarzać. Dzięki temu masz pewność, że nic Ci nie umknie, a tempo nauki dopasujesz do siebie.

Dostęp do kursu aż do 31 maja 2024 r.
Chcesz mieć dostęp do kursu dłużej? Nie ma problemu! Na kolejny rok (czyli do matury 2025) możesz przedłużyć kurs za 200 zł, dlatego nie musisz się obawiać i możesz przygotowywać się już teraz!

Dlaczego warto?

Dlaczego warto kupić kurs wideo z biologii?

Spis zagadnień

Wszystko czego potrzebujesz ułożone w konkretny plan!

1.1. Biologia komórki – wstęp

1.2. Błona komórkowa

1.3. Transport przez błony

1.4. Cytozol, aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna i cytoszkielet

1.5. Mitochondria, lizosomy, peroksysomy

1.6. Jądro komórkowe, chromatyna, cykl komórkowy

1.7. Mitoza

1.8. Mejoza

1.9. Apoptoza i nowotworzenie

1.10. Zadania maturalne

2.1. Anabolizm, katabolizm, ATP – budowa i znaczenie

2.2. Wprowadzenie do enzymów – aminokwasy i białka

2.3. Enzymy cz.1.

2.4. Enzymy cz.2.

2.5. Glikoliza, reakcja pomostowa, cykl Krebsa

2.6. Łańcuch oddechowy

2.7. Fermentacja mlekowa, alkoholowa, glukoneogeneza

2.8. Glikogenogeneza i glikogenoliza, beta-oksydacja, cykl mocznikowy

2.9. Fotosynteza – wprowadzenie i faza zależna od światła

2.10. Fotosynteza – faza niezależna od światła

2.11. Fotooddychanie, rośliny C4, rośliny CAM

2.12. Zadania maturalne cz.1.

2.13. Zadania maturalne cz.2

2.14. Zadania maturalne cz.3

3.1. Wirusy

3.2. Choroby wirusowe, wiroidy, priony

3.3. Bakterie

3.4. Oddychanie i odżywianie bakterii

3.5. Rozmnażanie i procesy płciowe u bakterii

3.6. Znaczenie bakterii w przyrodzie, chorobotwórczość bakterii

3.7. Operony bakteryjne

3.8. Budowa i funkcje życiowe protistów

3.9. Rozmnażanie i cykle rozwojowe protistów

3.10. Znaczenie protistów w przyrodzie i dla człowieka

3.11. Zadania maturalne cz. 1

3.12. Zadania maturalne cz. 2

4.1. Czynności życiowe grzybów

4.2. Rozmnażanie grzybów

4.3. Zadania maturalne

5.1. Budowa komórki roślinnej. Tkanki roślinne 

5.2. Roślinne tkanki stałe 

5.3. Roślinne tkanki stałe cz.2. 

5.4. Korzeń i jego modyfikacje

5.5  Łodyga i jej modyfikacje

5.6. Liście budowa i modyfikacje

5.7. Liście budowa i modyfikacje cz.2

5.8. Mchy i paprocie 

5.9. Rozmnażanie nago- i okrytonasiennych 

5.10. Rozmnażanie nago- i okrytonasiennych cz.2 

5.11. Fizjologia roślin cz.1 

5.12. Fizjologia roślin cz.2 

5.13. Zadania maturalne cz.1 

5.14. Zadania maturalne cz.2

6.1. Tkanka nabłonkowa i mięśniowa

6.2. Tkanka nerwowa. Synapsy i przewodzenie. Łuk odruchowy

6.3. Krew

6.4. Tkanka tłuszczowa, chrzęstna i kostna

6.5. Zadania maturalne

7.1. Jamochłony

7.2. Płazińce

7.3. Nicienie

7.4. Pierścienice

7.5. Stawonogi

7.6. Mięczaki

7.7. Zadania maturalne

7.8. Zadania maturalne cz.2. 

8.1. Cechy strunowców. Lancetnik i minóg

8.2. Ryby

8.3. Płazy

8.4. Gady

8.5. Zadania maturalne

8.6. Ptaki

8.7. Ssaki

8.8. Zadania maturalne

9.1. Układ powłokowy

9.2. Układ ruchu

9.3. Układ krwionośny i limfatyczny

9.4. Układ oddechowy

9.5. Układ pokarmowy

9.6. Zadania maturalne

9.7. Układ odpornościowy

9.8. Układ nerwowy. Narządy zmysłów

9.9. Układ hormonalny

9.10. Zadania maturalne

9.11. Układ wydalniczy

9.12. Układ rozrodczy. Cykl menstruacyjny. Przebieg ciąży

9.13. Zadania maturalne

10.1. Budowa DNA

10.2. Budowa i rodzaje RNA

10.3. Replikacja DNA

10.4. Transkrypcja

10.5. Kod genetyczny

10.6. Translacja

10.7. Zadania maturalne cz.1.

10.8. Zadania maturalne cz.2.

11.1. Zmienność genetyczna

11.2. Zmienność mutacyjna

11.3. Podstawy dziedziczenia, prawa Mendla, dominacja zupełna

11.4. Dominacja niezupełna. Kodominacja. Współdziałanie genów. Geny sprzężone z płcią.

11.5. Chromosomowa teoria dziedziczności Morgana, cechy sprzężone

11.6. Zadania maturalne cz.1. – dziedziczenie

11.7. Zadania maturalne cz.2. – dziedziczenie

11.8. Zadania maturalne cz.3. – dziedziczenie

11.9. Zadania maturalne cz.4. – dziedziczenie

11.10. Zadania maturalne cz.5. – mutacje

11.11 Zadania maturalne cz.6. mutacje

12.1. Otrzymywanie organizmów transgenicznych cz.1

12.2. Otrzymywanie organizmów transgenicznych cz.2

12.3. Zastosowania biotechnologii. Badanie ojcostwa, badania w kryminalistyce

12.4. Zadania maturalne cz.1.

12.5. Zadania maturalne cz.2.

13.1. Ewolucja – podstawowe założenia

13.2. Mechanizmy ewolucji

13.3. Gatunek i jego powstawanie

13.4. Genetyka populacyjna. Dryf genetyczny i prawo Hardy’ego-Weinberga

13.5. Filogeneza i dowody ewolucji. Ewolucja człowieka.

13.6. Zadania maturalne

14.1. Podstawy ekologii. Organizm a środowisko.

14.2. Ekologia populacji. Zależności międzygatunkowe.

14.3. Ekologia ekosystemów. Materia i energia w ekosystemie

14.4. Różnorodność biologiczna – jej zagrożenia i ochrona

14.5. Zadania maturalne

15.1. Jak przygotować się do matury z biologii?

15.2. Dekalog maturzysty – zakończenie kursu

Prowadzący

Eksperci, którzy przygotowali do matury tysiące osób!

Jakub Stanek

Biologia

Małgorzata Baran

Biologia

Autorzy

Osoby, które przyczyniły się do powstania kursu:

Prowadzący:
Jakub Stanek
Małgorzata Baran

Koordynator kursu:
Izabela Peret

Produkcja: 
Maturalni.com
Sebastian Peret
Monika Saj
Izabela Peret
Wiktoria Noga
Nataniel Brożnowicz

Kamera i montaż:
Creadd
Kamil Cichoń
Igor Furman

Grafika:
Sebastian Peret
Karolina Bielecka

Konsultacja merytoryczna:
Agnieszka Kabaj
Odtwórz wideo

+2780 uczniów

699,00 zł

699,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 499,00 zł

Opinie

Zobacz co mówią nasi uczniowie

Moja mama wydała na moje korepetycję kilka tysięcy złotych. Gdyby się dowiedziała, że Wasz kurs za 300 zł dał mi więcej niż te wszystkie korki, to by się chyba załamała.

Monika

Z próbnej z biologii miałem 13%, a maturę w maju napisałem na 74%. Korzystałem tylko z Waszych materiałów, więc pomogliście mi wykręcić 5x wynik na maturze!

Julia

Dzięki Wam zdałem maturę z matematyki, mimo, że nie wierzyli we mnie ani rodzice, ani nauczyciele, ani koledzy z klasy. Dziękuję Wam, jesteście WIELCY.

Tomek

Jeśli chodzi o mój odbiór kursu to mogę dać mocne 20/10. Naprawdę przerósł moje oczekiwania.

Dominika

Zobacz inne kursy wideo

Zobacz wszystkie

699,00 zł

699,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 499,00 zł

Biologia

Jakub Stanek

Wieloletni nauczyciel biologii, biotechnolog, tutor oraz założyciel marki korepetytorskiej Naukowców Dwóch. Od ponad 10 lat Jakub zaraża swoich uczniów fascynacją do przedmiotu i pomaga im sięgać po wymarzony wynik na maturze. Uczy biologii w jednej z krakowskich szkół jedną z najlepszych metod edukacyjnych na świecie – Montessori. 

Biologia

Małgorzata Baran

Nauczycielka z długoletnim stażem, autorka atlasu biologicznego. W przeszłości układała zadania do arkuszy maturalnych. Uczniowie będący pod skrzydłami Pani Gosi od ponad 20 lat osiągają bardzo wysokie wyniki na maturze. Uwielbia angażować się w edukacyjne projekty i zarażać uczniów swoją pasją do biologii!