Wyloguj

Największa trasa powtórek w Polsce!

Ogólnopolska trasa powtórek maturalnych!

Najlepsze co możesz dla siebie zrobić na ostatniej prostej!
Powtórz najważniejsze działy, zagadnienia i zadania. Popraw swój maturalny wynik nawet o 30%!

rakieta

O projekcie

Turbo Matura realnie wpływa na wyniki maturalne uczniów w całej Polsce!
Prezentowane przez nas treści kilka dni później pojawiają się na maturze nawet w 80% zadań.

Najlepsi nauczyciele w Polsce

Sześciogodzinne wykłady prowadzone są przez najlepszych nauczycieli w Polsce, eduinfluencerów, a także egzaminatorów.

8 miast + ONLINE

Największa trasa powtórkowa w kraju. Pomagamy spełniać maturalne marzenia tysiącom uczniów!

6 godzin TURBO powtórki!

W czasie trwania zajęć powtórzysz pewniaki maturalne oraz rozwiążesz najczęściej występujące zadania.

Poprawiamy wyniki matur nawet o 30%!

Usystematyzowanie wiedzy i powtórzenie najważniejszych zagadnień są najlepszym co możesz zrobić tuż przed maturą.

OGÓLNOPOLSKA TRASA

TURBO
MATURY 2024

Jest dla tych, którzy:

Harmonogram

??

Kwietnia

?? kwietnia

Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Łabiszyńska 25

??

Kwietnia

?? kwietnia

Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Powstańców Wielk. 5

??

Kwietnia

?? kwietnia

Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Sportowa 29

??

Kwietnia

?? kwietnia

???

??

Kwietnia

?? kwietnia

Wyższa Szkoła Bankowa, Al. Grunwaldzka 238A

??

Kwietnia

?? kwietnia

Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Fabryczna 29/31

??

Kwietnia

?? kwietnia

Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Łabiszyńska 25

??

Kwietnia

?? kwietnia

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ul. Cegielniana 14

??

Kwietnia

?? kwietnia

Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Fabryczna 29/31

??

marca - maja

22.03 - 7.04

Platforma Maturalni.com

Zakres materiału na powtórkę

Całość opracowana przez egzaminatorów maturalnych zgodnie z wymaganiami CKE.

 • Liczby rzeczywiste
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania i nierówności 
 • Układy równań
 • Funkcje: liniowa,kwadratowa, wykładnicza, logarytmiczna
 • Ciągi 
 • Planimetria
 • Trygonometria
 • Geometria analityczna
 • Stereometria 
 • Kombinatoryka
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Optymalizacja i rachunek różniczkowy
 • Tipy egzaminacyjne i wzory, których nie znajdziesz w karcie
 • Najczęściej popełniane błędy maturalne
 • Pewniaki maturalne z matematyki na maturę 2023
 • Omówienie wszystkich epok literackich: antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność
 • Powtórka lektur obowiązujących w całości na poziomie podstawowym z języka polskiego 
 • Motywy literackie i konteksty na maturę 2023
 • Test historycznoliteracki 
 • Język polski w użyciu + notatka syntetyzująca
 • Wypowiedź argumentacyjna na 100%
 • Pewniaki maturalne z polskiego na maturę 2023!
 • Czasy w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple 
 • Omówienie wszystkich części mowy w języku angielskim 
 • Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów: człowiek, dom , szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo
 • Mowa zależna
 • Strona bierna 
 • Question tags
 • Pytania pośrednie
 • Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
 • Konstrukcja wish / had better
 • Tryby warunkowe 0, I, II
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Wypowiedź pisemna – e-mail, list, wiadomość na 100%
 • Podejście do zadań na słuchanie i czytanie
 • Strategie egzaminacyjne na maturę 2023
 • Pewniaki maturalne z języka angielskiego
 • Liczby i działania 
 • Funkcja liniowa
 • Funkcja kwadratowa
 • Funkcja wymierna
 • Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
 • Ciągi
 • Wielomiany
 • Trygonometria
 • Planimetria
 • Geometria analityczna
 • Stereometria
 • Rachunek różniczkowy 
 • Prawdopodobieństwo 
 • Zadania optymalizacyjne
 • Tipy egzaminacyjne i wzory, których nie znajdziesz w karcie
 • Najczęściej popełniane błędy maturalne
 • Podejście i porady na zadania egzaminacyjne na poziomie rozszerzony
 •  
 • Powtórka lektur obowiązujących w całości na poziomie podstawowym z języka polskiego 
 • Omówienie wszystkich lektur i fragmentów utworów wymaganych na maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
 • Motywy literackie i konteksty na maturę 2023
 • Strategia i porady na rozszerzony język polski 
 • Wypracowanie na poziomie rozszerzonym – kompetencje literackie i kulturowe, kompozycja i język wypowiedzi oraz przykładowe wypracowania
 • Czasy w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,  Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 
 • Omówienie wszystkich części mowy w języku angielskim 
 • Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów: człowiek, dom , szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo
 • Mowa zależna
 • Czasowniki modalne i półmodalne
 • Strona bierna 
 • Question tags
 • Pytania pośrednie
 • Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
 • Konstrukcje wyrażające życzenie, preferencje lub przypuszczenie: wish, had better, would rather, it’s time, if only
 • Tryby warunkowe 0, I, II, III i mieszany
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Najtrudniejsze zadania na maturze z języka angielskiego
 • Wypowiedź pisemna – list formalny, rozprawka, artykuł na 100%
 • Strategie egzaminacyjne na maturę 2023
 • Pewniaki maturalne z języka angielskiego
 • Biologia komórki
 • Metabolizm
 • Budowa i funkcjonowanie roślin
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Genetyka i biotechnologia
 • Ekologia
 • Najczęściej popełniane błędy maturalne
 • Porady i tipy maturalne z biologii
 • Atmosfera
 • Człowiek i środowisko
 • Gospodarka świata
 • Hydrosfera
 • Litosfera
 • Metody badań geograficznych
 • Pedosfera i biosfera
 • Problemy demograficzne i społeczne
 • Procesy egzogeniczne
 • Przemysł
 • Rolnictwo
 • Usługi
 • Ziemia i wszechświat
 • Zróżnicowanie gospodarcze i środowiskowe
 • Podejście do zadań egzaminacyjnych
 • Pewniaki na maturę 2023
 • Budowa atomu
 • Wiązania chemiczne
 • Reakcje utleniania i redukcji
 • Równowaga chemiczna, odczyn pH, miareczkowanie
 • Kinetyka reakcji chemicznych 
 • Zadania obliczeniowe w chemii nieorganicznej 
 • Przegląd związków organicznych “od alkanów do amidów” 
 • Reakcje charakterystyczne w chemii organicznej 
 • Rozwiązywanie zadań w chemii organicznej 
 • Pewniaki maturalne z chemii
 •  
 • Kinematyka
 • Dynamika 
 • Bryła sztywna
 • Ruch drgający
 • Fale mechaniczne
 • Hydrostatyka
 • Termodynamika
 • Grawitacja i astronomia 
 • Elektrostatyka
 • Prąd stały
 • Magnetyzm
 • Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
 • Prąd przemienny
 • Fale elektromagnetyczne
 • Optyka
 • Fizyka atomowa
 • Fizyka kwantowa
 • Fizyka jądrowa
 • Fizyka relatywistyczna
 •  

O projekcie

Turbo Matury stacjonarne organizowane są na dużych aulach akademickich.
Turbo Matury online prowadzone są w platformie Maturalni.com

6h powtórki w cenie 1h korepetycji

To minimalny czas by powtórzyć najważniejsze treści.

Tylko najważniejsze treści maturalne

Powtarzamy najważniejszy materiał wybrany w oparciu o wieloletnie doświadczenie Egzaminatorów Maturalnych!

100% gwarancja satysfakcji!

Jeśli Turbo Weekend nie spełni Twoich oczekiwań - bezpośrednio po jego zakończeniu możesz zwrócić się do nas o zwrot śwodków.

Pakiety powitalne od Sponsorów

Red Bull, notes, długopis i wiele więcej!

Rabaty przy zakupie kilku biletów!

Drugi przedmiot za PÓŁ CENY lub trzeci ZA ZŁOTÓWKĘ!

NAGRANIA GRATIS!

Wszystkie Turbo Weekendy Online są nagrywane i udostępniane uczestnikom aż do końca maja 2023.

Poznaj lepiej Turbo Maturę

puchar
Nauczyciele

Najlepsi nauczyciele w Polsce, którzy potrafią uczyć na luzie.

Dariusz Martynowicz

Język polski

Eliza Dołżańska

Matematyka

Arkadiusz Lotek

Matematyka

Patrycja Grzybek

Język polski

Katarzyna Dammicco

Język polski

Jakub Stanek

Biologia

Monika Kulikowska

Język angielski

Joanna Orlik

Język angielski

Filip Stanek

Chemia

Marta Czarnecka

Chemia

Małgorzata Dworzyńska

Geografia

Agnieszka Dołęga

Fizyka

Opinie

Sprawdź co do powiedzenia mają nasi uczniowie

Często zadawane pytania

Masz jakieś pytania? Jesteśmy tutaj by pomóc.

Turbo Weekend to 6h powtórka najważniejszych treści do egzaminu maturalnego. Wydarzenie odbywa się stacjonarnie (na uczelniach wyższych w 8 miastach w Polsce) oraz ONLINE, w czasie rzeczywistym. Udział w tym wydarzeniu pozwoli Ci uporządkować wiedzę, poznać porady egzaminacyjne, podejście do rozwiązywania zadań i pewniaki maturalne. Dzięki takiej powtórce zyskasz spokój głowy i zmniejszysz stres!

 • uporządkowanie swojej wiedzy i redukcję stresu
 • pewniaki maturalne od egzaminatorów
 • konkretne podejście do rozwiązywania zadań maturalnych 
 • porady egzaminacyjne najlepszych nauczycieli w Polsce
 • powtórkę najważniejszych treści obowiązujących na maturze 
 • dodatkowe materiały po zajęciach

Tak! Przygotowaliśmy specjalne rabaty przy zakupie kilku biletów.

Drugi przedmiot za PÓŁ CENY lub trzeci za ZŁOTÓWKĘ!

Nie musisz mieć wydrukowanego biletu, ale miej go ze sobą w telefonie!

Misją maturalnych jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Robimy wszystko, by proponowane ceny były przystępne dla każdego ucznia. Właśnie dlatego możesz odblokować dostęp do całego przedmiotu już od 499 zł. Czasami robimy także konkursy i promocje okresowe – warto nas obserwować i brać w nich udział.

Materiały dodatkowe, ich ilość i rodzaj zależny jest od przedmiotu i prowadzącego. Wszystkie materiały otrzymasz przypisane do swojego profilu.

Dostęp do materiałów zostanie przyznany po zajęciach.

Bilet znajdziesz w swoim koncie użytkownika na platformie w zakładce MOJE PRODUKTY. Wystarczy pobrać plik, czyli Twój bilet.

Najważniejsze wymagania maturalne! Jeżeli chcesz zobaczyć dokładnie zagadnienia, to zapraszamy TUTAJ:

Turbo Weekend to 6h powtórka! Ale spokojnie, w trakcie zajęć będą przerwy, więc spokojnie dasz radę. Po każdym 1,5 h zajęć przewidujemy 10 minut przerwy.

Bilet wstępu (wystarczy mobilnie) oraz dowód tożsamości.

Na miejscu czekać będą przygotowane dla Ciebie gadżety np. notesy, RedBulle, długopisy i inne prezenty.

Zalecamy zabrać ze sobą coś do przegryzienia i picia aby być w pełni sił! Mózg będzie pracował na pełnych obrotach 🙂!

Tak! Turbo Weekend ONLINE będzie nagrywany, a dostęp do nagrania otrzymasz do końca maja 2023.

Jesteśmy dostępni mailowo, telefonicznie i na messengerze, także nie wstydź się – odpowiemy na każde pytanie!

Sponsor Główny:

Sponsorzy i Partnerzy:

Język polski

Dariusz Martynowicz

Nauczyciel Roku 2021. Certyfikowany egzaminator CKE, którego specjalizacja to wypowiedź argumentacyjna. Z jego porad maturalnych skorzystało już tysiące uczniów, a to za sprawą doskonałych tricków egzaminacyjnych i skutecznych wskazówek. Szkoleniowiec nauczycieli, edukator uczniów, dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli.

Matematyka

Eliza Dołżańska

Wybitna nauczycielka matematyki z 25-letnim doświadczeniem. Należy do grona 1% najinteligentniejszych ludzi na świecie! Uczy matematyki w języku angielskim, w jednym z najbardziej prestiżowych szkół w Krakowie. Przygotowuje uczniów zarówno do matury polskiej, jak i matury międzynarodowej (IB). Do matury jest w stanie przygotować każdego! Dzięki niej maturę zdały osoby w wieku 13-lat, a nawet pies! 

Matematyka

Arkadiusz Lotek

Egzaminator i prorok maturalny w jednym. W ubiegłych latach przewidział 90% zadań, które później realnie pojawiły się na maturze. Za swoje osiągnięcia otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz tytuł Nauczyciel na Medal. Wraz z Maturalnymi, prowadzi największe matematyczne live na Facebooku, które na żywo ogląda ponad 25 000 maturzystów! 

Język polski

Patrycja Grzybek

Polonistka z 18-letnim doświadczeniem, która swoją pasją do języka potrafi zarazić wszystkich maturzystów. Prowadząca największe maturalne live w Polsce. W jej zajęciach bierze udział tysiące osób, które następnie zdają maturę na wysokim poziomie. Wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za sprawą jej wybitnych osiągnięć. 

Język polski

Katarzyna Dammicco

Egzaminatorka, nauczycielka i niepodważalna ekspertka języka polskiego. Każdego dnia pomaga uczniom w zagwozdkach językowych poprzez media społecznościowe jako Trudny Język Polski. Prowadząca program telewizyjnyA to polski właśnie, w którym wyjaśnia zawiłości polszczyzny. Ulubiona nauczycielka uczniów, za sprawą jej przystępnego tłumaczenia i zabawnych porównań.

Biologia

Jakub Stanek

Wieloletni nauczyciel biologii, biotechnolog, tutor oraz założyciel marki korepetytorskiej Naukowców Dwóch. Od ponad 10 lat Jakub zaraża swoich uczniów fascynacją do przedmiotu i pomaga im sięgać po wymarzony wynik na maturze. Uczy biologii w jednej z krakowskich szkół jedną z najlepszych metod edukacyjnych na świecie – Montessori. 

Język angielski

Monika Kulikowska

Egzaminatorka języka angielskiego i znana edu-influencerka. W internecie znana pod marką High School Exam. Na TikToku pokazuje uczniom tricki i porady na egzamin z języka angielskiego. Absolwentka lingwistyki stosowanej na UW. Organizatorka projektów międzynarodowych, tłumaczka i nauczycielka, która zamienia marzenia uczniów w sukces! 

Język angielski

Joanna Orlik

Egzaminatorka języka angielskiego i znana edu-influencerka. W internecie znana pod marką High School Exam. Na TikToku pokazuje uczniom tricki i porady na egzamin z języka angielskiego. Od ponad 20 lat przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego, egzaminów Cambridge English i olimpiad. Fakt, że od kilkunastu lat jest egzaminatorką pozwolił jej dobrze zrozumieć maturę i skutecznie przygotować do niej tysiące uczniów.

Chemia

Filip Stanek

Doktor chemii specjalizujący się w chemii organicznej. Założyciel marki Naukowców Dwóch. Wykształcony nauczyciel i wieloletni korepetytor, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych! Skutecznie przygotował już setki uczniów, którzy dostali się na wymarzone studia. W trakcie prowadzonych przez niego lekcji, dzieli się zdobytą wiedzą i pokazuje sztuczki, dzięki którym uczeń potrafi rozwiązywać zadania w krótszym czasie.

Chemia

Marta Czarnecka

Egzaminatorka, nauczycielka chemii. Od ponad 8 lat skutecznie wspiera swoich uczniów w przygotowaniach do matury z chemii. Zakochana w metodach efektywnego nauczania! Między wiedzą chemiczną przemyca różne techniki uczenia się, zapamiętywania, a także techniki rozwiązywania zadań maturalnych. Przygotuj się na treściwe i konkretne lekcje! 

Geografia

Małgorzata Dworzyńska

Nauczycielka geografii z wieloletnim doświadczeniem. Swoją wiedzą i humorem szkolnym dzieli się z innymi na TikToku pod nazwą Gosia z Gegry. Przygotowała masę uczniów do olimpiad geograficznych z ogromnymi sukcesami. Jej tricki na maturę z geografii pozwalają zdobyć dodatkowe punkty na egzaminie. 

Fizyka

Agnieszka Dołęga

Doktor fizyki Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Autorka marki Fizyka, którą zrozumiesz. Wspiera uczniów w przygotowaniach do matury z fizyki na YouTubie, Instagramie oraz Facebooku. Jej kursanci osiągają wymarzone wyniki i dostają się na najlepsze studia w Polsce. Autorka kursów z fizyki i prowadząca live maturalne.