Wyloguj

Kurs wideo

Matematyka E8

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty sprawiają Ci trudności? Czy marzysz o osiągnięciu świetnych wyników, opanowaniu wszystkich zagadnień i rozwiązywaniu zadań o różnym stopniu trudności? Ten kurs pomoże Ci osiągnąć sukces na egzaminie ósmoklasisty!

samolot v
dot-plan-1 1
puchar

499,00 zł

499,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 349,00 zł

samolot v
dot-plan-1 1
puchar
Informacje o kursie

Szczegółowe informacje

Każda lekcja to niezbędna wiedza, aby osiągnąć doskonałe wyniki na egzaminie ósmoklasisty, prezentowana w ciekawy i zrozumiały sposób! Wszystko przygotowane i ułożone tak, aby nauka stałą się dla Ciebie przyjemnością!

Ten kurs wideo obejmuje:

Lekcje możesz przewijać, zatrzymywać i ponownie odtwarzać. Dzięki temu masz pewność, że nic Ci nie umknie, a tempo nauki dostosujesz do siebie.

Dostęp do kursu aż do 31 maja 2024 r.
Chcesz mieć dostęp do kursu dłużej? Nie ma problemu! Na kolejny rok (czyli do egzaminu 2025) możesz przedłużyć kurs za 200 zł, dlatego nie musisz się obawiać i możesz przygotowywać się już teraz!

Dlaczego warto?

Dlaczego warto kupić kurs wideo z matematyki?

Spis zagadnień

Wszystko czego potrzebujesz ułożone w konkretny plan!

1.1. Odczytywanie i zapisywanie liczb naturalnych
 
1.2. Zaokrąglanie liczb naturalnych
 
1.3. Cechy podzielności liczb naturalnych
 
1.4. Rozkład liczb naturalnych na czynniki pierwsze (czym jest liczba pierwsza i złożona)
 
1.5. Działania na liczbach naturalnych oraz kolejność wykonywania działań
 
1.6. System rzymski
 
1.7. NWW i NWD
 
2.1. Podział liczb całkowitych (parzyste i nieparzyste, przeciwne, dodatnie, ujemne oraz zero)
 
2.2. Porównywanie liczb całkowitych
 
2.3. Działania na liczbach całkowitych
 
3.1. Czym jest ułamek zwykły? (liczby odwrotne)
 
3.2. Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych oraz zamiana ułamków na liczby mieszane i odwrotnie
 
3.3. Działania na ułamkach zwykłych
 
3.4. Czym jest ułamek dziesiętny? (zapisywanie i odczytywanie liczb w systemie dziesiętnym)
 
3.5. Działania na ułamkach dziesiętnych
 
3.6. Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych 
 
3.7. Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe i odwrotnie
 
3.8. Wyrażenia dwumianowane
4.1. Podstawowe informacje o procentach
 
4.2. Działania z użyciem procentów 
 
4.3. Zadania z użyciem procentów (podwyżki, obniżki, o ile procent droższe/tańsze, dwie podwyżki)
 
4.4. Obliczenia związane z czasem, długością oraz wagą
 
4.5. Skala
 
4.6. Prędkość, droga, czas
 
4.7. Zadania z datami i kalendarzem 
5.1. Czym jest potęga? (kwadraty i sześciany liczb)
 
5.2. Działania na potęgach o takich samych podstawach
 
5.3. Potęgowanie potęg
 
5.4. Działania na potęgach o takich samych wykładnikach
 
5.5. Notacja wykładnicza
 
6.1. Czym jest pierwiastek?
 
6.2. Wyciąganie czynnika przed znak pierwiastka
 
6.3. Szacowanie pierwiastków
 
6.4. Działania na pierwiastkach
 
6.5. Usuwanie niewymierności z mianownika
7.1. Czym są wyrażenia algebraiczne? (zapisywanie wyrażeń algebraicznych, np. 7 razy więcej niż x)
 
7.2. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 
7.3. Działania na wyrażeniach algebraicznych
 
8.1. Czym jest równanie?
 
8.2. Liczby spełniające równania
 
8.3. Rozwiązywanie równań i rodzaje równań
 
8.4. Przekształcanie wzorów
 
9.1. Czym jest proporcjonalność?
 
9.2. Rozwiązywanie równań metodą proporcji
 
9.3. Podział proporcjonalny
 
10.1. Punkt, prosta, półprosta, odcinek, wzajemne położenie prostych
 
10.2. Kąty
 
10.3. Trójkąty (kiedy można zbudować trójkąt, podział, cechy)
 
10.4. Twierdzenie Pitagorasa
 
10.5. Trójkąty charakterystyczne
 
10.6. Czworokąty
 
10.7. Wielokąty foremne 
 
10.8. Dowody geometryczne 
 
11.1. Zaznaczenie i porównywanie liczb na osi liczbowej
 
11.2. Punkty w układzie współrzędnych
 
11.3. Długość odcinka w układzie współrzędnych 
 
11.4. Środek odcinka 
12.1. Podział brył
 
12.2. Odcinki i kąty w bryłach
 
12.3. Pole całkowite graniastosłupów
 
12.4. Objętość graniastosłupów 
 
12.5. Prostopadłościan 
 
12.6. Sześcian
 
12.7. Pole całkowite ostrosłupów 
 
12.8. Objętość ostrosłupów
13.1. Czym jest prawdopodobieństwo? (+wzór)
 
13.2. Zadania z kostką
 
13.3. Zadania z monetą 
 
13.4. Zadania z kulami 
 
13.5. Zadania z losami
 
13.6. Rodzaje wykresów i odczytywanie danych 
 
13.7. Średnia arytmetyczna
14.1. Typy zadań tekstowych i schematy rozwiązywania
 
14.2. Przykłady zadań tekstowych wraz z rozwiązaniem
15.1. Porady od Elizy
 
15.2. Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki
16.1. Symetria względem prostej oraz punktu 
 
16.2. Oś symetrii figury oraz środek symetrii figury
 
16.3. Symetralna odcinka 
 
16.4. Dwusieczna kąta 
 
17.1. Słowniczek: koło, okrąg, promień, średnica, cięciwa, styczna
 
17.2. Długość okręgu i liczba
 
17.3. Pole koła 
 
Prowadzący

Eksperci, którzy przygotowali do egzaminu tysiące osób!

Eliza Dołżańska

Matematyka

Autorzy

Osoby, które przyczyniły się do powstania kursu:

Prowadzący:
Eliza Dołżańska

Koordynator kursu:
Wiktoria Noga

Produkcja: 
Maturalni.com
Sebastian Peret
Monika Saj
Izabela Peret
Wiktoria Noga
Nataniel Brożnowicz

Kamera i montaż:
Creadd
Kamil Cichoń
Igor Furman

Grafika:
Karolina Bielecka

Odtwórz wideo

+992 uczniów

499,00 zł

499,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 499,00 zł

Opinie

Zobacz co mówią nasi uczniowie

Moja mama wydała na moje korepetycję kilka tysięcy złotych. Gdyby się dowiedziała, że Wasz kurs za 300 zł dał mi więcej niż te wszystkie korki, to by się chyba załamała.

Monika

Z próbnej z biologii miałem 13%, a maturę w maju napisałem na 74%. Korzystałem tylko z Waszych materiałów, więc pomogliście mi wykręcić 5x wynik na maturze!

Julia

Dzięki Wam zdałem maturę z matematyki, mimo, że nie wierzyli we mnie ani rodzice, ani nauczyciele, ani koledzy z klasy. Dziękuję Wam, jesteście WIELCY.

Tomek

Jeśli chodzi o mój odbiór kursu to mogę dać mocne 20/10. Naprawdę przerósł moje oczekiwania.

Dominika

499,00 zł

499,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 349,00 zł

Matematyka

Eliza Dołżańska

Wybitna nauczycielka matematyki z 25-letnim doświadczeniem. Należy do grona 1% najinteligentniejszych ludzi na świecie! Uczy matematyki w języku angielskim, w jednym z najbardziej prestiżowych szkół w Krakowie. Przygotowuje uczniów zarówno do matury polskiej, jak i matury międzynarodowej (IB). Do matury jest w stanie przygotować każdego! Dzięki niej maturę zdały osoby w wieku 13-lat, a nawet pies!