Wyloguj

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555, adres poczty elektronicznej: [email protected].

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] lub adres korespondencyjny: Maturalni sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jugowicka 8L, 30-443 Kraków

II. Bezpieczeństwo przetwarzania

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze, dlatego zgodnie z RODO wdrożyliśmy i utrzymujemy adekwatne do rozpoznanego ryzyka środki organizacyjne i techniczne. Wdrożone zabezpieczenia podlegają cyklicznym przeglądom, a w razie konieczności modyfikacji.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy również procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym.

III. Rodzaj i cele przetwarzania danych

Zgoda Rodzica – jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka i wypełniłeś Zgodę Rodzica Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia nam wykonywania usługi dla Twojego dziecka. Podanie danych jest wymagane, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy o świadczenie usług. 

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz ochrona żywotnych interesów Twojego dziecka (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Formularz kontaktowy– cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe które podajesz w formularzu kontaktowym, m.in. poprzez zapytanie e-mail, lub na innym kanale komunikacji, w tym w social media – przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Formularz rejestracji konta członkowskiego – cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe, które podajesz formularzu przetwarzane są w celu rejestracji konta w serwisie. Podanie danych jest wymagane, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Korespondencja e-mail w celu uzyskania pomocy przez Klienta – cel i podstawa przetwarzania

Dane osobowe, podane przez Ciebie w korespondencji e-mail w sprawie niezwiązanej w celu komunikacji i rozwiązania zgłoszonego problemu, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Newsletter

Dane osobowe, podane przez Ciebie w zapisie na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Tobie treści marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażone przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Masz prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.


Wizerunek – cel i podstawa przetwarzania

Biorąc udział w naszych eventach edukacyjnych wyrażasz zgodę na przetwarzanie i publikowanie swojego wizerunku w materiałach audiowizualnych (zdjęcia/filmy/nagrania dźwiękowe z wydarzeń) wykonanych podczas eventów.

Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz nasz uzasadniony interes jako administratora danych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Przetwarzanie w celach statystycznych

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych oraz analitycznych służących poprawieniu jakości działania serwisu i świadczonych w nim usług.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdy momencie przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

Kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już klientem Administratora;

Wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w po zakupie usługi w celu wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Portalu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa).

W celu obsługi social media: w tym fanpage w portalu Facebook pod nazwą Maturalni.com – spełniamy maturalne marzenia, konta w portalu Instagram pod nazwą Użytkownika maturalni, kanału na portalu YouTube pod nazwą Maturalni i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

W celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – Na potrzeby świadczenia usług z najwyższą jakością, Administrator tworzy własną bazę danych, która zapewnia mu kontakt z Klientami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych dla Administratora do zarządzania strona internetową www.maturalni.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

IV. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, agencjom marketingowym, agencjom e-commerce, dostawcą usług księgowych, partnerom biznesowym w zakresie współpracy w celu niezbędnym do realizacji usług, w tym sponsorom i partnerom biznesowym Fundacji, których aktualna lista dostępna jest pod adresem: https://maturalni.com/partnerzy-lista/

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: Microsoft Azure

Może również zajść konieczność ujawnienia Twoich danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowy poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)

Nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Gdyby jedna było to konieczne nastąpi to wyłącznie poprzez:

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

V. Okres przetwarzania danych osobowych (retencja)

W przypadku podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.

W przypadku gdy, podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

VI. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Tobie następujące prawa;

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 • prawo uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, czyli możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody;
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] lub adres korespondencyjny „RODO”, Maturalni sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków

VII. Polityka cookies

Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to – jak podaje Wikipedia – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Więcej informacji znajdziesz na Wikipedii.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

 • personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
 • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka)
 • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
 • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
 • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 • Firefox
 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Safari

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

VIII. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/