Wakacyjna promocja: Każdy kolejny kurs 100zł TANIEJ

Wyloguj

Partnerzy

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-874), założyciel grupy Uczelni WSB Merito, adres: Al. Niepodległości 2, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000096209 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 778-13-41-402, REGON: 631249751 z kapitałem zakładowym 1.120.000 zł opłaconym w całości.
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk, NIP: 5832558844
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, NIP 9561937370
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, NIP: 894-24-50-411
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5 | 61-895 Poznań, NIP 7781028941
Uczelnia WSB Merito w Warszawie, ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, NIP 113 218 75 91

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa, NIP 1180197245, REGON 011947981

Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 59, NIP: 5241005438, REGON: 010228830

MULTIMEDIA SP. Z O.O.; Al. Waszyngtona 1; 30-204 Kraków; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000003445; NIP 677-10-04-602.

EduLAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14B, 02 – 676 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000652777, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN, NIP: 5213759585, REGON: 366084708

Fundacja Super Animator z siedzibą ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 817-220-37-79, REGON: 521054426

PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. siedzibą w Warszawie, przy ul. Polna 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000120338, NIP 113-239-99-79

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000120807, NIP 8971635900, REGON 932198147

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym 1 021 893 140,00 zł

ST Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Zuchów 2 lok 34, 20-​047 Lublin, NIP: 7123390976

TEB Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pastelowa 16, 60-198 Poznań, NIP: 7781456499, REGON: 300879141

 

Przedłuż swoje kursy o kolejny rok!

Nie czekaj na wrzesień!
Przedłuż swoje kursy już dziś w specjalnej cenie.