logo

Nagrania

Cena regularna: 149 zł
Cena nagrania: 79 zł
Egzamin 8-klasa

Język polski

Nauczyciel: Patrycja Grzybek
Egzamin 8-klasa

Matematyka

Nauczyciel: Eliza Dołżańska
Egzamin 8-klasa

Język angielski

Nauczyciel: Monika i Asia
Egzamin 8-klasa

PAKIET OPEN

1 produkt - 3 przedmioty!
*Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 237zł

Cena regularna: 237zł

Cena promocyjna: 199zł*

Zakres materiału na powtórkę

 1. Omówienie wszystkich lektur epickich obowiązkowych na Egzamin Ósmoklasisty.
 2. Powtórzenie wszystkich utworów lirycznych na E8.
 3. Omówienie utworów dramatycznych pod E8.
 4. Powtórka z gramatyki i słowotwórstwa.
 5. Czytanie ze zrozumieniem – jak podejść do tej części arkusza?
 6. Najważniejsza część egzaminu, czyli wypowiedź pisemna – jak napisać rozprawkę i opowiadanie na max punktów?
 1. Liczby naturalne i całkowite
 2. Ułamki zwykłe i dziesiętne
 3. Obliczenia praktyczne, czyli omówienie procentów, zamiany jednostek, skali i zadań na prędkość, drogę i czas
 4. Potęgi i pierwiastki.
 5. Równania.
 6. Proporcjonalność prosta.
 7. Geometria płaska – proste, odcinki, kąty, trójkąty, czworokąty, wielokąty, twierdzenie Pitagorasa.
 8. liczbowa i układ współrzędnych.
 9. Geometria przestrzenna – najważniejsza wiedza z graniastosłupów, ostrosłupów, walców, stożków i kul.
 10. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
 11. Statystyka.
 12. Zadania tekstowe na max punktów!
 1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple i konstrukcja “going”.
 2. Czasowniki modalne, konstrukcja “have to”.
 3. Czasowniki nieregularne i pozostałe konstrukcje czasownikowe.
 4. Najważniejsze części mowy – rzeczowniki, przyimki i zaimki.
 5. Stopniowanie przymiotników.
 6. Tworzenie przysłówków.
 7. Składnia, czyli strona bierna, zdania złożone.
 8. Ćwiczenia ze słownictwa ze wszystkich działów egzaminacyjnych.
 9. Rozwiązywanie zadań z zakresu słuchania i czytania ze zrozumieniem.
 10. Poznanie środków i funkcji językowych.
 11. Omówienie formy pisemnej na Egzamin Ósmoklasisty.
Nagrania gratis
NAGRANIA DO 31 maja!
Kup nagranie!