Wyloguj

TURBO WEEKEND

ONLINE

24 marca – 2 kwietnia 2023

Platforma Maturalni.com

Sponsor Główny:

Spełnij z nami swoje maturalne marzenie!

Bilety

Cena regularna: 119 zł

24

marca

Godzina

15:30 - 21:30

Angielski podstawowy

Nauczyciel: Monika i Asia

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

24

marca

Godzina

15:30 - 21:30

Angielski podstawowy

Nauczyciel: Monika i Asia

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

25

marca

Godzina

8:00 - 14:00

Język polski podstawowy

Nauczyciel: Patrycja Grzybek

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

25

marca

Godzina

8:00 - 14:00

Język polski podstawowy

Nauczyciel: Dariusz Martynowicz

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

25

marca

Godzina

14:30 - 20:30

Matematyka rozszerzona

Nauczyciel: Arkadiusz Lotek

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

25

marca

Godzina

14:30 - 20:30

Matematyka rozszerzona

Nauczyciel: Eliza Dołżańska

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

26

marca

Godzina

8:00 - 14:00

Matematyka podstawowa

Nauczyciel: Arkadiusz Lotek

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

26

marca

Godzina

8:00 - 14:00

Matematyka podstawowa

Nauczyciel: Eliza Dołżańska

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

26

marca

Godzina

14:30 - 20:30

Język polski rozszerzony

Nauczyciel: Katarzyna Dammicco

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

31

marca

Godzina

15:30 - 21:30

Angielski rozszerzony

Nauczyciel: Monika i Asia

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

31

marca

Godzina

15:30 - 21:30

Angielski rozszerzony

Nauczyciel: Monika i Asia

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

1

kwietnia

Godzina

8:00 - 14:30

Biologia

Nauczyciel: Jakub Stanek

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

1

kwietnia

Godzina

15:30 - 21:30

Geografia

Nauczyciel: Małgorzata Dworzyńska

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

2

kwietnia

Godzina

8:00 - 14:30

Fizyka

Nauczyciel: Agnieszka Dołęga

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

2

kwietnia

Godzina

15:30 - 21:30

Chemia

Nauczyciel: Małgorzata Dworzyńska

Drugi bilet za pół ceny lub trzeci za 1 zł.

Terminy drugiej tury

Turbo Weekendów ONLINE

zostaną ogłoszone 2 kwietnia 2023 r.

NAGRANIA GRATIS!

Wszystkie Turbo Weekendy Online są nagrywane i udostępniane uczestnikom aż do końca maja 2023.

MATURALNY

TURBO
WEEKEND

Jest dla tych, którzy:

Zakres materiału na powtórkę

Całość opracowana przez egzaminatorów maturalnych zgodnie z wymaganiami CKE.

 • Omówienie wszystkich epok literackich: antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność
 • Powtórka lektur obowiązujących w całości na poziomie podstawowym z języka polskiego 
 • Motywy literackie i konteksty na maturę 2023
 • Test historycznoliteracki 
 • Język polski w użyciu + notatka syntetyzująca
 • Wypowiedź argumentacyjna na 100%
 • Pewniaki maturalne z polskiego na maturę 2023!
 • Omówienie wszystkich epok literackich: antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność
 • Powtórka ze wszystkich lektur obowiązkowych na maturę
 • Motywy literackie na maturę w formule 2015
 • Środki stylistyczne przydatne na maturę
 • Rozprawka na 100%
 • Czytanie ze zrozumieniem – porady i tipy
 • Streszczenie
 • Pewniaki maturalne z polskiego na tegoroczną maturę!
 • Liczby rzeczywiste
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania i nierówności 
 • Układy równań
 • Funkcje: liniowa,kwadratowa, wykładnicza, logarytmiczna
 • Ciągi 
 • Planimetria
 • Trygonometria
 • Geometria analityczna
 • Stereometria 
 • Kombinatoryka
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Optymalizacja i rachunek różniczkowy
 • Tipy egzaminacyjne i wzory, których nie znajdziesz w karcie
 • Najczęściej popełniane błędy maturalne
 • Pewniaki maturalne z matematyki na maturę 2023
  • Liczby rzeczywiste
  • Wyrażenia algebraiczne
  • Równania i nierówności 
  • Funkcje: liniowa, kwadratowa, wykładnicza, wymierna
  • Ciągi 
  • Planimetria
  • Trygonometria
  • Geometria analityczna
  • Stereometria 
  • Statystyka
  • Rachunek prawdopodobieństwa
  • Tipy egzaminacyjne i wzory, których nie znajdziesz w karcie
  • Najczęściej popełniane błędy maturalne
  • Pewniaki maturalne z matematyki na maturę 2023
 • Czasy w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple 
 • Omówienie wszystkich części mowy w języku angielskim 
 • Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów: człowiek, dom , szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo
 • Mowa zależna
 • Strona bierna 
 • Question tags
 • Pytania pośrednie
 • Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
 • Konstrukcja wish / had better
 • Tryby warunkowe 0, I, II
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Wypowiedź pisemna – e-mail, list, wiadomość na 100%
 • Podejście do zadań na słuchanie i czytanie
 • Strategie egzaminacyjne na maturę 2023
 • Pewniaki maturalne z języka angielskiego
 • Czasy w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple 
 • Omówienie wszystkich części mowy w języku angielskim 
 • Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów: człowiek, dom , szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo
 • Mowa zależna
 • Strona bierna 
 • Question tags
 • Pytania pośrednie
 • Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
 • Konstrukcja wish / had better
 • Tryby warunkowe 0, I, II
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Wypowiedź pisemna – e-mail, list, wiadomość na 100%
 • Podejście do zadań na słuchanie i czytanie
 • Strategie egzaminacyjne na maturę 2023
 • Pewniaki maturalne z języka angielskiego
 • Czasy w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,  Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 
 • Omówienie wszystkich części mowy w języku angielskim 
 • Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów: człowiek, dom , szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo
 • Mowa zależna
 • Czasowniki modalne i półmodalne
 • Strona bierna 
 • Question tags
 • Pytania pośrednie
 • Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
 • Konstrukcje wyrażające życzenie, preferencje lub przypuszczenie: wish, had better, would rather, it’s time, if only
 • Tryby warunkowe 0, I, II, III i mieszany
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Najtrudniejsze zadania na maturze z języka angielskiego
 • Wypowiedź pisemna – list formalny, rozprawka, artykuł na 100%
 • Strategie egzaminacyjne na maturę 2023
 • Pewniaki maturalne z języka angielskiego
 • Czasy w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,  Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 
 • Omówienie wszystkich części mowy w języku angielskim 
 • Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów: człowiek, dom , szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo
 • Mowa zależna
 • Czasowniki modalne i półmodalne
 • Strona bierna 
 • Question tags
 • Pytania pośrednie
 • Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
 • Konstrukcje wyrażające życzenie, preferencje lub przypuszczenie: wish, had better, would rather, it’s time, if only
 • Tryby warunkowe 0, I, II, III i mieszany
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Najtrudniejsze zadania na maturze z języka angielskiego
 • Wypowiedź pisemna – list formalny, rozprawka, artykuł na 100%
 • Strategie egzaminacyjne na maturę 2023
 • Pewniaki maturalne z języka angielskiego
 • Liczby i algebra
 • Funkcja liniowa
 • Funkcja kwadratowa
 • Funkcja wymierna
 • Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
 • Wielomiany
 • Trygonometria
 • Ciągi 
 • Planimetria 
 • Geometria analityczna
 • Stereometria
 • Optymalizacja i rachunek różniczkowy 
 • Kombinatoryka i prawdopodobieństwo
 • Tipy egzaminacyjne i wzory, których nie znajdziesz w karcie
 • Najczęściej popełniane błędy maturalne
 • Podejście i porady na zadania egzaminacyjne na poziomie rozszerzony
 • Liczby i działania 
 • Funkcja liniowa
 • Funkcja kwadratowa
 • Funkcja wymierna
 • Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
 • Ciągi
 • Wielomiany
 • Trygonometria
 • Planimetria
 • Geometria analityczna
 • Stereometria
 • Rachunek różniczkowy 
 • Prawdopodobieństwo 
 • Zadania optymalizacyjne
 • Tipy egzaminacyjne i wzory, których nie znajdziesz w karcie
 • Najczęściej popełniane błędy maturalne
 • Podejście i porady na zadania egzaminacyjne na poziomie rozszerzony
 •  
 • Powtórka lektur obowiązujących w całości na poziomie podstawowym z języka polskiego 
 • Omówienie wszystkich lektur i fragmentów utworów wymaganych na maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
 • Motywy literackie i konteksty na maturę 2023
 • Strategia i porady na rozszerzony język polski 
 • Wypracowanie na poziomie rozszerzonym – kompetencje literackie i kulturowe, kompozycja i język wypowiedzi oraz przykładowe wypracowania
 • Budowa atomu
 • Wiązania chemiczne
 • Reakcje utleniania i redukcji
 • Równowaga chemiczna, odczyn pH, miareczkowanie
 • Kinetyka reakcji chemicznych 
 • Zadania obliczeniowe w chemii nieorganicznej 
 • Przegląd związków organicznych “od alkanów do amidów” 
 • Reakcje charakterystyczne w chemii organicznej 
 • Rozwiązywanie zadań w chemii organicznej 
 • Pewniaki maturalne z chemii
 • Biologia komórki
 • Metabolizm
 • Budowa i funkcjonowanie roślin
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Genetyka i biotechnologia
 • Ekologia
 • Najczęściej popełniane błędy maturalne
 • Porady i tipy maturalne z biologii
 • Kinematyka
 • Dynamika 
 • Bryła sztywna
 • Ruch drgający
 • Fale mechaniczne
 • Hydrostatyka
 • Termodynamika
 • Grawitacja i astronomia 
 • Elektrostatyka
 • Prąd stały
 • Magnetyzm
 • Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
 • Prąd przemienny
 • Fale elektromagnetyczne
 • Optyka
 • Fizyka atomowa
 • Fizyka kwantowa
 • Fizyka jądrowa
 • Fizyka relatywistyczna
 • Atmosfera
 • Człowiek i środowisko
 • Gospodarka świata
 • Hydrosfera
 • Litosfera
 • Metody badań geograficznych
 • Pedosfera i biosfera
 • Problemy demograficzne i społeczne
 • Procesy egzogeniczne
 • Przemysł
 • Rolnictwo
 • Usługi
 • Ziemia i wszechświat
 • Zróżnicowanie gospodarcze i środowiskowe
 • Podejście do zadań egzaminacyjnych
 • Pewniaki na maturę 2023

Co zawiera w sobie bilet?

6h powtórki w cenie 1h korepetycji

To minimalny czas by powtórzyć najważniejsze treści.

Tylko najważniejsze treści maturalne

Powtarzamy najważniejszy materiał wybrany w oparciu o wieloletnie doświadczenie Egzaminatorów Maturalnych!

100% gwarancja satysfakcji!

Jeśli Turbo Weekend nie spełni Twoich oczekiwań - bezpośrednio po jego zakończeniu możesz zwrócić się do nas o zwrot śwodków.

Nagranie z zajęć

Dostęp do nagrania masz aż do 31 maja 2023 roku!

Rabaty przy zakupie kilku biletów!

Drugi przedmiot za PÓŁ CENY lub trzeci ZA ZŁOTÓWKĘ!

Nauczyciele

Nasi nauczyciele pomogli przygotować się do matury co trzeciemu maturzyście w Polsce! To egzaminatorzy maturalni oraz wybitni nauczyciele, którzy maturalne zagadnienia znają od podszewki! Ludzie pełni pasji, uśmiechu i zaangażowania!

Nauczycielka

Nauczyciel, Egzaminator

Nauczycielka, Egzaminatorka

Nauczycielka

Nauczyciel

Nauczycielka, Egzaminatorka

Nauczycielka, Egzaminatorka

Nauczyciel

Dr fizyki Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Opinie

Sprawdź co do powiedzenia mają nasi uczniowie

Często zadawane pytania

Masz jakieś pytania? Jesteśmy tutaj by pomóc.

Turbo Weekend to 6h powtórka najważniejszych treści do egzaminu maturalnego. Wydarzenie odbywa się stacjonarnie (na uczelniach wyższych w 8 miastach w Polsce) oraz ONLINE, w czasie rzeczywistym. Udział w tym wydarzeniu pozwoli Ci uporządkować wiedzę, poznać porady egzaminacyjne, podejście do rozwiązywania zadań i pewniaki maturalne. Dzięki takiej powtórce zyskasz spokój głowy i zmniejszysz stres!

 • uporządkowanie swojej wiedzy i redukcję stresu
 • pewniaki maturalne od egzaminatorów
 • konkretne podejście do rozwiązywania zadań maturalnych 
 • porady egzaminacyjne najlepszych nauczycieli w Polsce
 • powtórkę najważniejszych treści obowiązujących na maturze 
 • dodatkowe materiały po zajęciach

Tak! Przygotowaliśmy specjalne rabaty przy zakupie kilku biletów.

Drugi przedmiot za PÓŁ CENY lub trzeci za ZŁOTÓWKĘ!

Nie musisz mieć wydrukowanego biletu, ale miej go ze sobą w telefonie!

Misją maturalnych jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Robimy wszystko, by proponowane ceny były przystępne dla każdego ucznia. Właśnie dlatego możesz odblokować dostęp do całego przedmiotu już od 499 zł. Czasami robimy także konkursy i promocje okresowe – warto nas obserwować i brać w nich udział.

Materiały dodatkowe, ich ilość i rodzaj zależny jest od przedmiotu i prowadzącego. Wszystkie materiały otrzymasz przypisane do swojego profilu.

Dostęp do materiałów zostanie przyznany po zajęciach.

Bilet znajdziesz w swoim koncie użytkownika na platformie w zakładce MOJE PRODUKTY. Wystarczy pobrać plik, czyli Twój bilet.

Najważniejsze wymagania maturalne! Jeżeli chcesz zobaczyć dokładnie zagadnienia, to zapraszamy TUTAJ:

Turbo Weekend to 6h powtórka! Ale spokojnie, w trakcie zajęć będą przerwy, więc spokojnie dasz radę. Po każdym 1,5 h zajęć przewidujemy 10 minut przerwy.

Bilet wstępu (wystarczy mobilnie) oraz dowód tożsamości.

Na miejscu czekać będą przygotowane dla Ciebie gadżety np. notesy, RedBulle, długopisy i inne prezenty.

Zalecamy zabrać ze sobą coś do przegryzienia i picia aby być w pełni sił! Mózg będzie pracował na pełnych obrotach 🙂!

Tak! Turbo Weekend ONLINE będzie nagrywany, a dostęp do nagrania otrzymasz do końca maja 2023.

Jesteśmy dostępni mailowo, telefonicznie i na messengerze, także nie wstydź się – odpowiemy na każde pytanie!

WSIADAJ DO

TURBO RAKIETY

LECIMY PO TWÓJ WYMARZONY WYNIK!