noscript-fb
DOSTĘP DO NAGRANIA!
Turbo Weekend Online

Chemia 27.04.2022r.

Doktor chemii specjalizujący się w chemii organicznej. Założyciel marki Naukowców Dwóch. Wykształcony nauczyciel i wieloletni korepetytor, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych!

Skutecznie przygotował już setki uczniów, którzy dostali się na wymarzone studia.

W swojej codziennej pracy korepetytorskiej wypracował sprawdzone, nowoczesne metody nauczania, które umożliwiają skuteczne zapamiętywanie obszernego materiału. W trakcie prowadzonych przez niego lekcji, dzieli się zdobytą wiedzą i pokazuje sztuczki, dzięki którym uczeń potrafi rozwiązywać zadania w krótszym czasie.

TEMATYKA:
 1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna
 2. Struktura atomu – jądro i elektrony
 3. Wiązania chemiczne
 4. Kinetyka i statyka chemiczna
 5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych
 6. Reakcje utleniania i redukcji
 7. Metale
 8. Niemetale
 9. Węglowodory
 10. Hydroksylowe pochodne węglowodorów – alkohole i fenole
 11. Związki karbonylowe – aldehydy i ketony
 12. Kwasy karboksylowe
 13. Estry i tłuszcze

149zł

(NAGRANIE) Turbo Weekend Online - chemia

Ważna informacja

Ten produkt jest DOSTĘPEM DO NAGRANIA Turbo Weekendu Online, który odbywa się 27.04.2022r.!

Oprócz nagrania wideo otrzymujesz także dostęp do wszystkich materiałów dodatkowych. 

Dostęp do nagrania uzyskasz w kilka godzin po zakończeniu oficjalnego wydarzenia i będziesz miał go aż do samej matury.