noscript-fb
NATYCHMIASTOWY DOSTĘP DO NAGRANIA!
Egzamin ósmoklasisty

Język polski - 15.05.2022r.

Polonistka pełna pasji,  która od 16 lat przygotowuje uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Autorka próbnych egzaminów dla klas 8. Ukończyła certyfikowane szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzania egzaminów z języka polskiego. 

TEMATYKA:
  1. Rozpoznawanie gatunków literackich
  2. Omówienie wszystkich lektur obowiązkowych, wymaganych przez CKE
  3. Wypowiedzi pisemne, w tym rozprawka i opowiadanie
  4. Omówienie akcji utworu i wyodrębnianie najważniejszych wątków w tekście
  5. Charakterystyka bohaterów literackich
  6. Środki stylistyczne
  7. Gramatyka – części mowy i zdania
  8. Słowotwórstwo
  9. Czytanie ze zrozumieniem
  10. Zgodność z CKE

69zł

(NAGRANIE) Egzamin 8-klasa - język polski

Ważna informacja

Ten produkt jest DOSTĘPEM DO NAGRANIA Powtórki do Egzaminu Ósmoklasisty, która odbyła się 15.05.2022r.!

Oprócz nagrania wideo otrzymujesz także dostęp do wszystkich materiałów dodatkowych. 

Dostęp do nagrania i materiałów dodatkowych będziesz miał aż do egzaminów.