Petycja Maturalna

NIE DLA USTNYCH MATUR!

Apel do Ministra Edukacji i Nauki, a także Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o zaniechanie organizacji obowiązkowych ustnych matur dla uczniów, którzy w latach 2020 – 2022 nie zdali pozytywnie egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie podstawowym.

#PetycjaMaturalna

- nie dla ustnych matur!

Apel do Ministra Edukacji i Nauki, a także Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o zaniechanie organizacji obowiązkowych ustnych matur dla uczniów, którzy w latach 2020 – 2022 nie zdali pozytywnie egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie podstawowym.

Jako młodzi ludzie żyjący w państwie, w którym każdy młody obywatel powinien mieć równy dostęp do edukacji, a także w którym każdy powinien być traktowany w ten sam sposób – nie możemy zrozumieć dlaczego uczniowie, którzy poprawiają matury w nadchodzących latach zobowiązani są do przystępowania do egzaminów, które nie były obowiązkowe dla ich rówieśników i do których nie przygotowała ich szkoła.

Przykład: Basia i Tomek zdawali na maturze w 2022 roku trzy obowiązkowe przedmioty. Basia zdała wszystkie, podczas gdy Tomkowi noga powinęła się na matematyce. Tomek chcąc „poprawić” maturę w kolejnym roku musi poprawić nie tylko matematykę, ale także zdać dwa dodatkowe egzaminy ustne, do których zupełnie nie przygotowała go szkoła.

Powstaje widoczna nierówność pomiędzy tym, jaką liczbę egzaminów musi zdać Basia, a jaką Tomek by dostać się na ten sam kierunek studiów. Nierówność polega na tym, że szkoła w czasie 3 lat nauki przygotowała Basię do wszystkich trzech egzaminów (100% wszystkich egzaminów), podczas gdy Tomka tylko do trzech z pięciu (60% wszystkich egzaminów).

System edukacji powinien najpierw stworzyć komfortowe warunki do zdobywania wiedzy, a dopiero potem podejmować próby jej weryfikacji. Egzaminowanie nieprzygotowanych uczniów pozbawione jest sensu, a także wywołać może wiele niepożądanych efektów, które w negatywny sposób mogą wpłynąć na tysiące młodych Polek i Polaków.

Podpisz petycję

#PetycjaMaturalna - nie dla ustnych matur!